Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Spoloční prevádzkovatelia

ENEF Consulting, s.r.o., so sídlom Kapucínska 7, 811 03 Bratislava, IČO: 46 925 970, Mestský súd Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86590/B (ďalej len ako „Hlavný prevádzkovateľ“), je spolu s ďalšou majetkovo, personálne alebo obdobne prepojenou spoločnosťou, spoločným prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v rámci skupiny týchto spoločností.

Spoloční prevádzkovatelia na základe Zmluvy o spoločných prevádzkovateľoch uzatvorenej dňa 1. 9. 2022 a jej následných dodatkov.

Členovia skupiny sú:

ENEF Consulting, s.r.o. (Hlavný prevádzkovateľ)
sídlo: Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
IČO: 46 925 970
IČ DPH: SK2023674411

Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86590/B

ENEF Europe s. r. o. (Prevádzkovateľ)
sídlo: Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
IČO: 54 807 948
IČ DPH: SK2121792937

Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 163110/B

Zásady ochrany osobných údajov

ENEF Consulting, s.r.o., Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 46 925 970,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86590/B (ďalej len „ENEF Consulting“)

ENEF Consulting rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou ENEF Consulting.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 11.1.2023.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť ENEF Consulting rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou ENEF Consulting.

Vyhlásenie o ochrane súkromia – Akcionár, Spoločník, Dozorná rada, Kontrolný orgán 

Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci

Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov

Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci klientov

Vyhlásenie o ochrane súkromia – potencionálni klienti

Vyhlásenie o ochrane súkromia – Web a cookies

Zásady ochrany osobných údajov

ENEF Europe s. r. o. Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 54 807 948,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 163110/B (ďalej len „ENEF Europe“)

ENEF Europe rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou ENEF Europe.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 11.1.2023.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje                o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť ENEF Europe rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou ENEF Europe.

Vyhlásenie o ochrane súkromia – Akcionár, Spoločník, Dozorná rada, Kontrolný orgán 

Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov

Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci zákazníkov

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb na podporu zamestnancov.