Skip to main content

Rýchla pomoc pre zamestnancov a ich rodiny

Spoločnosť ENEF vznikla v roku 2013 ako zdravotnícke zariadenie za účelom poskytovania psychologických služieb v rámci podpory zamestnancov. Postupne sa rozvíjala a dnes združuje tím odborníkov, vďaka ktorým môže poskytovať širokú ponuku služieb formou komplexného asistenčného programu. Poskytujeme služby lokálnym a medzinárodným klientom, sme lokálny partner pre globálnych poskytovateľov programu. Spolupracujeme a sme členom medzinárodnej organizácie EAEF (Employee Assistance European Forum) a EAPA (European Assistance Professional Association).

Ako lokálny partner pre najväčších globálnych poskytovateľov EAP služieb na svete ICAS, Chestnut Global Partners. Spolupracujeme aj s LifeWorks a Workplace Options.

Viac ako 38 tisíc ľudí o ktorých sa v súčasnej dobe staráme

Viac ako 77 odborníkov v Česku a na Slovensku

Viac ako 150 firiem v Česku a na Slovensku

Náš tím

Zuzana Podkonická, MS

Konateľka a odborný garant
Zuzana je zakladateľkou spoločnosti a garantom programu Employee Assistance (EAP). Je klinická psychologička a psychoterapeutka v Gestalt modalite. Má bohaté a jedinečné skúsenosti zo svojho štúdia a klinickej praxe v Spojených štátoch amerických aj na Slovensku. Dlhodobo pracuje vo firemnom prostredí ako konzultantka, trénerka soft skills a podieľala sa na príprave a realizácii mnohých rozvojových programov pre zamestnancov a manažment rôznych spoločností.

Mag. Eva Bartošíková

Konateľka a Account Manager
Eva je zodpovedná za portfólio zahraničných klientov, business development a finančnú oblasť spoločnosti. Študovala na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Má dlhoročné skúsenosti na pozícii manažéra v poradenskej spoločnosti, medzi jej klientov patrili predovšetkým nadnárodné spoločnosti z rôznych odvetví ako telekomunikácie, automotive, farmaceutika, maloobchod, výrobné spoločnosti.

Barbora Lauková

Koordinátor

Lenka Havlovičová

Office Manager

Anna Andrašiková

Office Manager

V súčasnosti našu sieť tvorí 45 odborníkov v Česku a 32 odborníkov na Slovensku, pričom sa naša sieť neustále rozširuje.

Všetci naši interní a externí psychológovia majú úspešne ukončené bakalárske a magisterské štúdium psychológie a niekoľkoročnú prax s klinickou populáciou. Externí právni a finanční poradcovia sú členmi odborných inštitúcií s dlhoročnou praxou. Naši odborníci poskytujú služby v slovenskom, českom, anglickom a ruskom jazyku

Naši interní a externí konzultanti

Ako pracujeme

Autenticita

V komunikácii s nami môžete byť prirodzení. Podporujeme ľudskosť. Ľudský rozmer v biznise a komunikácii je v poskytovaní služieb pre Vás kľúčovým faktorom.

Starostlivosť

Starostlivosť o ľudí, empatie, pokora, súcit a citlivosť voči inakosti sú základom našich služieb.

Profesionalita

Pracujeme pre úspech našich klientov. Všetci naši konzultanti sú vysoko kvalifikovaní odborníci, ktorí sa pravidelne vzdelávajú v oblasti poskytovania expertných služieb. Prísne dodržiavame etické štandardy.

Inovácia

Sledujeme a nasledujeme trendy, aby sme vhodne reagovali na Vaše meniace sa potreby novými spôsobmi.

Podcast:
Je mi dobre

Prinášame Vám krátke najviac 15-minútové epizódy, kde nájdete jednoduché návody a popisy k lepšiemu chápaniu svojho duševného zdravia a jeho zlepšeniu.

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb na podporu zamestnancov.