Skip to main content

Výhody podporného
programu EAP

Objavte výhody programu Employee Assistance Program (EAP)! Pre zamestnávateľov znamená EAP nielen zlepšenie produktivity a zníženie fluktuácie zamestnancov, ale aj posilnenie firemnej kultúry starostlivosťou o ich dobro. Pre zamestnancov potom predstavuje EAP kľúč k duševnému zdraviu, vyváženosti a podpore v náročných životných situáciách. Spojte sa s nami ešte dnes a dajte svojmu tímu nástroje, ktoré ho posunú dopredu!

Výhody pre Vás ako zamestnávateľa

 • Znižuje stres a jeho negatívne následky (chybovosť, vyčerpanie/vyhorenie, dlhodobé choroby, znížená koncentrácia, únava…).
 • Okamžitá návratnosť investície.
 • Znižuje riziko pracovných úrazov s dlhodobými negatívnymi následkami pre Vašu spoločnosť a zamestnancov.
 • Ponúka krízovú intervenciu na mieste.
 • Znižuje náklady a zvyšuje produktivitu vašich zamestnancov.
 • Ponúka analýzu trendov a tipy na zlepšenie pracovného prostredia, výkonu a celkovej pohody vašich zamestnancov.
 • Zvyšuje Vašu atraktivitu ako zamestnávateľa.
 • Ponuka coachingu pre manažment a vedenie.
 • Program EAP je odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Výhody pro Vás ako zamestnanca

 • Okamžitá profesionálna podpora v ťažkých životných situáciách – 24 hodín denne, 7 dní v týždni a zadarmo (telefonická linka).
 • Možnosť osobných stretnutí/online stretnutí s kvalifikovaným psychológom.
  Žiadne dlhé čakacie doby na osobnú schôdzku/online stretnutie vďaka promptnému poskytnutiu termínu (5 pracovných dní ).
 • Anonymné a dôverné.
 • Špecifické a cielené riešenia, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia, výkonu a pohody.
 • Špecialisti pre komplexné problematické situácie (kvalifikovaní psychológovia, právni poradcovia, finanční poradcovia, poradcovia z oblasti zdravia a výživy).
 • Možnosť využitia služby aj pre rodinných príslušníkov.
 • Podpora aj v anglickom jazyku.

Vypočujte
si o EAP

V tomto podcaste hovoríme o dôvodoch, prečo je starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov dôležitá pre zamestnávateľov. Predstavíme nástroj takejto starostlivosti – asistenčný program pre zamestnancov alebo Employee Assistance Program (EAP), povieme si ohlavných prvkoch tohto programu, ako funguje a čo prináša pre zamestnávateľov a zamestnancov.

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb na podporu zamestnancov.