Skip to main content

Krátkodobá terapia pre deti a mladých

Krátkodobá psychoterapia pre deti a mladých ľudí je navrhnutá tak, aby im pomohla zvládať ťažkosti v ich živote, ktoré sú často spojené s akútnymi problémami alebo krízovými situáciami.

Podpora detí v krátkodobej psychoterapii

 • Krátkodobá psychoterapia pre deti je typ psychoterapie, ktorý trvá zvyčajne 6 až 12 týždňov. Je navrhnutý tak, aby pomohol deťom a mladým ľuďom zvládať ťažkosti v ich živote, ktoré sú často spojené s akútnymi problémami alebo krízovými situáciami.
 • Krátkodobá psychoterapia pre deti môže byť účinná pri liečbe širokej škály problémov, ako sú napríklad:
  • Emocionálne problémy: Depresia, úzkosť, hnev, strata blízkej osoby, nízka sebadôvera.
  • Sociálne problémy: Trápenie sa, ťažkosti s komunikáciou, problémy s prispôsobením sa, socializácia v školskom kolektíve. 
  • Behaviorálne problémy: Agresivita, hyperaktivita, utiahnutosť, súrodenecká rivalita.

Našim cieľom je pomôcť vašim deťom:

 • Identifikovať ich vlastné silné stránky, dary a zdroje zvládania.
 • S prechodmi, starosťami, hnevom, smútkom, strachom alebo problémami so správaním.
 • So stresom a inými emóciami. 
 • Nájsť pozitívne riešenie problémov, ktoré v súčasnosti zažívajú.

V prípade potreby a problémov vývinových (ako autizmus, poruchy učenia) a klinických (napr. trauma, poruchy príjmu potravy atď.) vám odporučíme kontakty na odborníkov v danom obore.

Pre koho je určená

 • Pre deti, ktoré prežívajú náročné emócie ako úzkosť alebo depresiu: 
  • Môžeme pomôcť deťom pochopiť a zvládať ich emócie. 
  • Môžeme im tiež pomôcť naučiť sa zdravé copingové mechanizmy.
 • Pre deti, ktoré majú problémy v školskom prostredí: 
  • Môžeme pomôcť deťom zvládať trému a stres.
  • Môžeme im tiež pomôcť rozvíjať ich komunikačné a sociálne zručnosti pre lepšie fungovanie a adaptáciu v školskom kolektíve.
 • Pre deti, ktoré majú problémy v správaní: 
  • Môžeme pomôcť deťom pochopiť, prečo sa tak správajú.
  • Môžeme im tiež pomôcť naučiť sa zdravé spôsoby vyjadrovania svojich emócií.
 • Pre deti, ktoré majú ťažkosti s prispôsobením sa: 
  • Môžeme pomôcť deťom zvládať zmeny v ich živote, ako je rozvod rodičov alebo presťahovanie sa do nového mesta.
 • Pre deti, ktoré majú problémy so sebaobrazom: 
  • Môžeme pomôcť deťom rozvíjať zdravé sebavedomie.
 • Pre rodičov: podpora pri zvládaní náročných situácií, tréning rodičovských zručností, výchovné poradenstvo.

Čo neponúkame

 • Problémy s partnermi  
 • Rozvod 
 • Rodičovstvo/správanie dieťaťa/dospievajúceho   
 • Separácia a strata 
 • Problémy seniorov 

Nepracujeme s diagnózami

 • Poruchy príjmu potravy pred stabilizáciou
 • Poruchy autistického spektra
 • ADHD, ADD
 • Tikové poruchy
 • Selektívny mutizmus

Ako to funguje?

 • Po prihlásení k nám vám ponúkneme termín na prvé stretnutie, ktoré bude trvať 2 hodiny a budeme sa rozprávať s vami (rodičmi) ako aj s vašim dieťaťom. Podľa potreby budeme administrovať dotazníky a testy, aby sme vedeli dobre vyhodnotiť vhodnosť našich intervencii.
 • Po prvom stretnutí vám pripravíme terapeutický plán pre vaše dieťa s návrhom cieľov terapie a prípadne ďalšími odporúčaniami. ​
 • V rámci našej liečby vášho dieťaťa vždy zahŕňame aj jeden workshop „Čo je pri výchove dôležité“ pre rodičov. Tu si spolu s našou odborníčkou preberiete základy výchovy a zamyslíte sa nad tým. ako možno čo najviac pomôcť vášmu dieťaťu svojím prístupom a vzťahom k nemu. ​
Cenník služieb

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb na podporu zamestnancov.