Loading color scheme

Zamestnávatelia

 V dnešnej dobe čelia pracujúci ľudia mnohým výzvam súvisiacim s dušeným a fyzickým zdravím. Problémom často býva často nedostatočná integrácia v pracovnom aj súkromnom  živote. Stresory, ktoré nás obklopujú, majú vplyv na našu pracovnú efektivitu a úspech. Občas sa vyskytnú krízové a traumatické situácie. Uvedené faktory môžu negatívne ovplyvniť produktivitu a firmu ako celok, ako aj jej výsledky, referencie klientov a návratnosť klientov, a profit/tržby. 

Veríme, že na ľuďoch záleží.  Zamestnanec, ktorý má správne zdroje pre dosahovanie fyzického, duševného a finančného zdravia, býva angažovanejší a produktívnejší. Popredné a prosperujúce firmy chápu, že splnenie uvedených potrieb zamestnancov, účastníkov svojich plánov, je rozhodujúcou súčasťou plnenia cieľov.

Dôležitou otázkou je – zatiaľ čo sa zlepšuje firma, zlepšujú sa aj životy ľudí, ktorí v nej pracujú? Je to otázka rozhodujúcej konkurenčnej výhody v dnešnej dobe. Ľudia si uvedomujú svoje potreby, majú očakávania a sú otvorení zmene. Sú ochotnejší než kedykoľvek predtým meniť svoje zamestnanie v rôznych firmách, aby uspokojili svoje potreby a zlepšovali svoj životný pocit.

Podpora. Každý človek potrebuje podporu, a to najmä v náročných situáciách. Či už je to podpora individuálneho zamestnanca alebo reakcia na traumatickú udalosť, ktorá ovplyvňuje atmosféru v celej firme, sme tu, aby sme vám pomohli. Sme tu, keď nás potrebujete. Naším poslaním je posilniť efektivitu na pracovisku prostredníctvom angažovanosti a podpory zamestnancov. Robíme všetko pre  psychický komfort a zdravie zamestnancov.  Vyspelé firmy sa prostredníctvom systému zamestnaneckých benefitov zameriavajú na optimálne uspokojenie, zlepšenie zdravia a zvýšenie produktivity.

Cieľom psychologickej podpory zamestnancov je poskytovať služby pre vašich zamestnancov, ktoré im pomôžu nájsť preventívne riešenia na ich problémy v pracovnom a súkromnom živote, a tým zvýšiť kvalitu života jednotlivého zamestnanca a zároveň efektivitu na pracovisku.

____________________________________________________________________________________________________

 

blog img5 kopia
PREZENTIZMUS - FINANčNÁ STRATA ORGANIZÁCIE

S problémom prezentizmu  je v dnešnej dobe konfrontovaných veľa zamestnávateľov. Prezentizmus z dôvodu zníženia produktivity spôsobuje významnú finančnú stratu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Podľa zahraničných štúdií  sú tieto náklady niekoľkonásobne vyššie, ako náklady spôsobené absenciami - časté vymeškávanie bez vážnych zdravotných dôvodov, alebo dočastou pracovnou neschopnosťou zamestnancov. Čo je prezentizmus?

 

gallery image27 20170613 1255706010 kopia
Naše štandardy a hodnoty

Naše služby sú priebežne monitorované a hodnotené. Jedinečná kombinácia služieb a postupov je v súlade s medzinárodne osvedčenými postupmi a štandardmi EAP. V našom tíme fungujeme na základe nám blízkych hodnôt a overených štandardov.

 

290 kopia
PREČO VYUŽIŤ PROGRAM PSYCHOLOGICKEJ PODPORY ZAMESTNANCOV

Organizácia napreduje len tak rýchlo, ako sú jej zamestnanci odovzdaní. Práve program psychologickej podpory pomáha zamestnancom lepšie zvládať nápory dnešnej doby a organizácii prináša nasledovné benefity.

Kontaktujte nás