Loading color scheme

MLČANLIVOSŤ

Rozumieme, že informácie, o ktoré sa s nami delíte sú citlivé a často môže byť ťažké sa zdôveriť.  Z tohto dôvodu Vás chceme ubezpečiť, že o návšteve programu podpory sa nedozvie nikto okrem Vás a konkrétnych ľudí v spoločnosti Enef Consulting s.r.o., ktorí sú viazaní mlčanlivosťou zo zákona, ako aj zmluvou so spoločnosťou Enef Consulting s.r.o. 

Zamestnávateľ nevie, kto a s akými témami osloví poradcu alebo prichádza na konzultáciu. Anonymita a absolútna dôvernosť informácií je so zamestnávateľom zmluvne dohodnutá. Informácie, o ktoré sa zamestnanec s poradcom podelí, sú dôverné a nebudú poskytnuté bez písomného dobrovoľného informovaného súhlasu klienta (zamestnanca). 

Osobné stretnutia v priestoroch našich poradcov sú dohodnuté tak, aby ste sa nestretli s ľuďmi z Vašej spoločnosti.