Loading color scheme

ČO ZNAMENÁ EAP

ČO PRE VÁS EAP ZNAMENÁ?

 

DOSTUPNOSŤ:  Služba EAP a naši kvalifikovaní poradcovia ponúkajú efektívnu podporu 24/7/365 všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, ktorí žijú v tej istej domácnosti.
PRÍSTUPNOSŤ Telefonická linka je bezplatná a môže sa na ňu volať z pevnej linky alebo mobilného telefónu. Môžete sa s nami spojiť aj emailom alebo online.
VERNOSŤ:  Všetky informácie, ktoré sa dozvieme počas stretnutí sú prísne dôverné. Všetci poradcovia EAP sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti aj zo zákona.
KONŠTANTNOSŤ:  Zabezpečíme Vám rovnakého poradcu počas celej EAP služby. V prípade, že z nejakého dôvodu preferujete iného poradcu, je možné ho zmeniť.
ODBORNOSŤ Všetci poradcovia EAP majú akademický titul alebo zodpovedajúcu odbornú prípravu. Medzi profesie našich poradcov patria psychosociálni poradcovia, psychoterapeuti, psychológovia, mediátori, právnici, finančníci, daňoví poradcovia a výkonní konzultanti.