Loading color scheme

BENEFITY EAP

  • Nižšia fluktuácia
  • Väčšia lojalita zamestnancov
  • Vyššia produktivita
  • Lepšiu adaptácia na zmeny
  • Zákaznícka spokojnosť
  • Vyšší profit

Máme schopnosť vytvoriť službu, ktorá má v centre pozornosti klienta , u ktorého je výsledkom pocit podpory a a transformácia/zmena k lepšiemu.  Sme presvedčení, že služby, ktoré efektívne poskytujeme, sú cenné a výrazne prispievajú k zlepšeniu situácie na pracovisku, a sú atraktívnym benefitom aj pre budúcich zamestnancov. Služba EAP je dostupná všetkým zamestnancom a  rodinným príslušníkom, ktorí žijú v tej istej domácnosti.

Poskytujeme informácie a prehľady o využívaní služby a najčastenších problematických oblastiach zamestnancov. Tieto sú pre zamestnávateľa nápomocné pri navrhovní programov s cieľom zlepšenia pracovných podmienok a prostredia, spokojnosti zamestnancov a znižovania stresu. Informácie o individuálnych prípadoch neposkytujeme.

O návšteve programu podpory vie len konkrétna osoba a jej poradca. Informácie, o ktoré sa s poradcom podelí, sú dôverné a nebudú poskytnuté bez písomného dobrovoľného informovaného súhlasu klienta  návratnosť investícií