Loading color scheme

Úprimná otázka "ako sa máš" - tipy na rozhovor

Spoločnou témou tohto roku pre mnohých ľudí bola a stále ostáva izolácia. Žiaľ jednou z našich najlepších obranných metód proti COVID-19 je niečo, čo môže mať negatívny vplyv na naše duševné zdravie a pohodu.

Súčasťou riešenia tohto problému je zostať v spojení akýmkoľvek spôsobom. Aj keď sa navzájom toľko nevidíme, môžeme podniknúť aktívne kroky ku kontaktovaniu priateľov, rodiny a kolegov a okrem iného sa ich opýtať „Ako sa máš?“. Tento rok, zvlášť pri nových jesenných opatreniach a nekončiacich sa home officoch, nadobúda táto jednoduchá otázka čoraz väčší význam.  

Z našich on-line podporných skupín u klientov vieme, že medzi nami žije veľa ľudí, pre ktorých je práca ich jediná forma socializácie. Spýtať sa ich, či sú v týchto časoch v poriadku, môže urobiť rozdiel medzi zúfalstvom a vedomím, že niekomu na nich záleží.

Nemusíte byť odborníkom, aby ste dokázali podporiť niekoho, kto si prechádza náročným obdobím.  Dôležité je dokázať počúvať bez toho, aby ste danú osobu súdili a nájsť si čas na sledovanie priebehu veci.  

TIPY

1.Spoznávajte svojich kolegov

Budovanie vzťahov na pracovisku je veľmi dôležité aj pokiaľ ide o duševné zdravie.  Aj Vy sa musíte cítiť vo svojej koži, aby ste oslovili kolegu, ktorý by vás mohol znepokojovať. Aby ste zistili, že sa niekto správa inak ako bežne, musíte vedieť, ako sa správa obvykle.

 2.Priblížte sa k osobe

Aj keď ste nadriadený alebo dlhoročný kolega dotknutej osoby,  je normálne mať svoje obavy z dopytovania sa, či je niekto v poriadku.  Ak sa Vám však daný človek nezdá, je potrebné, aby ste to aj tak urobili.

Porozmýšľajte, či ste Vy tou pravou osobou, ktorá môže Vášho kolegu osloviť. Ak si to z nejakého dôvodu nemyslíte, oslovte na to vhodnejšiu osobu z kolektívu. Dbajte na to, aby to prebehlo dôverne.

3. Vysvetlite, prečo tento rozhovor vediete

Zdôraznite, že Vám záleží na danom človeku a uveďte konkrétne príklady pozorovanej zmeny správania, ktorá vyvolala Vaše obavy. Napríklad: „Ste zvyčajne prvý v práci alebo pripojený na videokonferenciách a nikdy si nečerpáte  „sick-day“. Všimol som si však, že za posledných pár týždňov ste do práce prichádzali neskoro, meškali ste na našich „calloch“ a „sick-days“ čerpáte častejše.“ 

 4.Ako sa máš?

Položte otázku jasne a priamo.

5.Počúvajte

Počúvajte, čo človek hovorí, a tiež počúvajte, ako sa cíti. Neprerušujte ho, iba počúvajte a na konci zosumarizujte, čo ste počuli, aby ste sa ubezpečili, či je Vaše porozumenie správne.

 6. Neprepínajte sa do riešiaceho módu

Nie je vašou zodpovednosťou „vyriešiť“ problém alebo „zachrániť“ svojho kolegu - poskytnutie riešení môže situáciu ešte zhoršiť.

7.Neraďte 

Nie ste psychológ ani lekár a nemali by ste sa snažiť ním byť.

8.Povzbudzujte ku konaniu

Nasmerujte kolegu, zamestnanca správnym smerom, t. j. na HR, EAP program a/alebo na praktického lekára. Možno si situácia bude vyžadovať aj Vašu pomoc pri ich vyhľadaní, prípadne dokonca sprevádzaní kolegu na stretnutie.  

9.Spýtajte sa, ako môžete pomôcť

Umožnite danej osobe vyjadriť, čo by pre ňu bolo užitočné.

10. Následné kroky

Nenechávajte to len tak. Je veľmi dôležité pravidelne sa s danou osobou spojiť a zisťovať , či je o.k.

zdroj: Access EAP