Loading color scheme

Oblasti a témy, s ktorými Vám vieme pomôcť

Poradcovia ENEF Consulting s.r.o. pomáhajú zamestnancom identifikovať problémy, preskúmať ich a nájsť vhodné riešenie, ktoré pozitívne ovplyvní ich životy. Medzi často prezentované otázky patrí: 

Maximalizácia svojho potenciálu / výkonu

                      Depresia, úzkosť

Vzťahy a manželské problémy

                      Zvládanie stresu

Pracovné problémy

                      Starostlivosť o rodičov

Zosúladenie rodinných a pracovných povinností

                   Smútenie/spracovanie straty

Obavy o deti alebo rodinných príslušníkov

              Alkohol a iné s drogami súvisiace otázky

Zmeny v práci alebo doma

 

Finančné otázky pri zadlženosti, osobnej platobnej neschopnosti, daňové otázky, rozpočtové poradenstvo

Právne otázky týkajúce sa rodinného, občianskeho, trestného práva

Otázky týkajúce sa sprostredkovateľských služieb - starostlivosť o deti, seniorov