Loading color scheme

Vzdelávacie programy

Naše vzdelávacie programy sú postavené na osobnostnej typológií GPOP známej aj ako MBTI. Po úvodnej typológií zamestnanca vieme lepšie nastaviť program vzdelávania v nasledovných témach:

 • Komunikačné zručnosti
 • Asertivita
 • Riešenie konfliktu
 • Vedenie ľudí
 • Riešenie problémov
Osobnostná typológia GPOP

Dotazník typológie osobnosti je prakticky použiteľný a odborne rešpektovaný nástroj, využiteľný najmä pre profesionálnu oblasť či osobný rozvoj, ktorý súvisí s našou psychickou pohodou a pozitívnym seba prijatím

 1. Lepšie porozumenie sebe samému  
 2. Uvedomenie si svojich silných a slabých stránok
 3. Podpora seba motivácie
 4. Zistenie svojho potenciálu
 5. Ako stres vplýva na naše správanie a preferované prejavyP
 6. Popisuje spôsob riešenia konfliktov a problémov
 7. Popisuje dynamiku osobnosti a jej temperament

 

gpop1