Loading color scheme

Individuálny koučing

Individuálny koučing je proces, ktorý pomáha zamestnancovi odkryť jeho osobnostný potenciál a zároveň potenciál k výkonu cez dialóg so svojím koučom.

Je to na cieľ orientovaný proces. Po kontraktovaní cieľa sa zamestnanec so svojím koučom venuje jednotlivým bodom k jeho dosiahnutiu. Kouč mu pomáha si uvedomovať silné stránky, ktoré ho motivujú a pomáhajú v tomto procese a zároveň mu ukazuje prekážky v procese kontaktu pri dosahovaní cieľa. 

Ponúkame koučovacie programy pre zamestnancov a manažment. Spolupracujeme s certifikovanými koučami.

V prípade záujmu nás kontaktujte tu.