Loading color scheme

Klinická psychológia

Klinická psychológia je špecializačný psychologický odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska  zdravia a choroby. Psychológ sa  môže rozhodnúť pre ďalšiu kvalifikáciu po ukončení magisterského štúdia zaradením sa do postgraduálneho špecializačného štúdia klinickej psychológie. Po absolvovaní trojročného vzdelávania a jeho úspešnom ukončení špecializačnou skúškou psychológ získa kvalifikáciu a stáva sa klinickým psychológom.

Kto je a čo je náplňou práce klinického psychológa?

Klinický psychológ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v zdravotníckych zariadeniach rovnocenným partnerom atestovaného lekára.

Náplň činnosti klinického psychológa:

  1.   Poradenstvo vo vzťahu k zdraviu a chorobe
  2.   Psychologická prevencia a výchova
  3.   Terapeutická činnosť
  4.   Vzdelávanie
  5.   Starostlivosť o duševné zdravie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  6.   Psychodiagnostika
  7.   Výskum
  8.   Psychagogická činnosť
  9.   Konziliárna činnost