Loading color scheme

Krízová intervencia a psychologická podpora

Naše intervencie pri krízovej udalosti  pomôžu stabilizovať zamestnanca a znížiť stres zamestnancom a manažmentu. K dispozícií je 24/7 telefonická linka, ako aj onsite individuálne prípadne skupinové sedenia, konzultácie pre manažérov a ďalšie možnosti, podľa situácie. 

V prípade potreby riešenia vážneho psychického stavu zamestnanca vieme poskytnúť prvotnú intervenciu ako aj následné kroky pre riešenie psychického zdravia. Naša sieť odborníkov v klinickej psychológii zabezpečí správnu starostlivosť od diagnostiky po odporučenie do psychiatrickej liečby a následnej dlhodobej psychoterapeutickej liečby. Psychologickú podporu poskytujeme aj pre klientov s psychiatrickou diagnózou, či už priamou podporou klinického psychológa z nášho tímu, alebo odporučením k špecialistovi cez našu sieť.