Loading color scheme

Kľúčová služba

KĹÚČOVOU SLUŽBOU je psychologické poradenstvo/podpora. Jej cieľom je poskytovať služby v podobe krátkodobého poradenstva pre zamestnancov a ich najbližších, ktoré im pomôžu nájsť preventívne riešenia na ich problémy v pracovnom a súkromnom živote zvýšia ich efektivitu na pracovisku.

Telefonické poradenstvo 24/7/365 - neptretržitá služba je zabezpečená odborníkom (poradenský, klinický psychológ,  psychoterapeut alebo psychológ, ktorý je zapísaný v Slovenskej komore psychológov).

 Osobné poradenstvo.  Podporu (3-8 sedení) poskytujeme mimo pracoviska zamestnanca v podobe dôvernej krátkodobej profesionálnej psychologickej konzultácie rôznych problémov, ktoré vplývajú na výkon. Účasť v individuálnom krátkodobom poradenstve privádza klienta:

  • K vytvoreniu si nových stratégií zvládania problémov na pracovisku a v súkromí
  • K zníženiu stresu
  • Väčšej vnútornej pohode
  • K lepšiemu celkovému zdraviu

AKÁ JE METODIKA EAP?

Pri poskytovaní podpory využívame osvedčené a vo svete zaužívané nástroje:

  • Kognitívno-behaviorálny prístup
  • Terapiu založenú na koncepte všímavosti
  • Gestalt prístup
  • Dialekticko-behaviorálny prístup