Loading color scheme

Doplnkové služby

 • Právne poradenstvo poskytované formou telefonickej konzultácie.
  Predbežný telefonický rozhovor s jedným z našich právnikov, s výnimkou pracovnoprávnych otázok.

 • Finančné a daňové poradenstvo poskytované formou telefonickej konzultácie.
  Predbežný telefonický rozhovor s jedným z našich poradcov, na rôzne témy z finančnej oblasti.

 • Sprostredkovateľské poradenstvo v osobnej oblasti. 
  Telefonické alebo emailové poradenstvo ohľadom praktických vecí ako napr. zabezpečenie starostlivosti o deti.

 • Krízová intervencia poskytovaná priamo na pracovisku alebo telefonicky. 
  Psychická podpora a prvá pomoc pre firmy v krízových situáciách zamestnancov ako napr. náhle úmrtie kolegu, prírodná katastrofa, prepadnutie atď.

 • Poradenstvo na pracovisku, tzv. on site poradenstvo. Odborná podpora a facilitácia, psychológ priamo na pracovisku.
  Možnosť pravidelného osobného psychologického poradenstva poskytovaná priamo na pracovisku.