Loading color scheme

Asistenčný program pre zamestnancov

Dnešná rýchla doba vyvíja na každého z nás veľký tlak a má za následok enormný stres. Staviame sa k nemu rôzne, no v konečnom dôsledku naše obavy môžu narušiť rovnováhu a tiež pracovný výkon. Cieľom EAP je poskytovať preventívne a terapeutické riešenia pre zamestnávateľov, zamestnancov a ich najbližších, aby sa zastavili, znova nadobudli radosť zo života a práce a zároveň zefektívnili svoj pracovný výkon. Program pomôže ušetriť drahocenný čas ako aj preventívne riešiť psychický a fyzický stav zamestnanca.

Program (EAP), poskytuje rad podporných služieb zamestnancom firmy a ich najbližším rodinným členom. Kľúčovou službou je krátkodobé psychologické poradenstvo orientované na riešenie, poskytované  buď formou telefonickej konzultácie alebo osobného stretnutia. Zároveň ponúka doplnkové služby finančného, daňového a právneho poradenstva. 

Radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme možnosti využitia služieb EAP  vo Vašej organizácii. Kontaktujte nás