Loading color scheme

gallery image21 20170613 1866437866 kopia
Služby asistenčného programu pre zamestnancov EAP
EAP má viacero služieb, ale kľúčovou službou je krátkodobé psychologické poradenstvo orientované na riešenie, poskytované buď formou telefonickej konzultácie alebo osobného stretnutia. Zároveň ponúka doplnkové služby finančného, daňového a právneho poradenstva.
Viac
gallery image12 20170613 1079538080 kopia
Zdravie
V dnešnej rýchlej dobe stres ovplyvňuje psychické ale aj fyzické zdravie. V rámci našich služieb ponúkame aj podporu zameranú na zniženie stresu a zlepšenie celkovej fyzickej kondície.
Viac
gallery image05 20170613 1142159046 kopia kopia 2
Podpora HR a vzdelávacie programy
Navrhneme a zrealizujeme s vami riešenia, ktoré pomôžu splniť váš cieľ, sú zážitkové a originálne. Podporujeme klientov tak, aby sa venovali aktivitám, ktoré podporujú ich prvotné určenie, a aby sa vedeli kreatívne prispôsobovať často sa meniacim podmienkam.
Viac
page1 img1 kopia
Krízová intervencia a psychologická podpora
Podpora zamestnancov v kríze prípadne pri tragickej udalosti, ktorá sa stala v organizácii alebo v spoločnosti.
Viac