Loading color scheme

Prezentizmus

Čo je prezentizmus?

Prezentizmus, teda znížený pracovný výkon spôsobený nesústredenosťou  a nízkym nasadením na pracovnú činnosť, môže trvať od niekoľkých hodín do niekoľkých týždňov a často vyúsťuje do absencií a a práceneschopnosti.  Taktiež  prejavy sú u každého človeka  individuálne a často ťažšie pozorovateľné.  Zamestnanec je zamyslený, spomalený, zjavne alebo skryto rieši iné problémy. 

Dôvody prezentizmu sú rozličné:

Už bežný problém, ako ľahké ochorenie, konflikt s partnerom, rodičom alebo kolegom alebo riešenie finančných otázok,  môže spôsobiť pokles pracovenj výkonnosti. 

Najčastejšími dôvodmi sú napríklad:

  • Fyzické problémy - zamestnanec je v práci prítomný so zníženým pracovným výkonom s fyzickými a psychosomatickými ochoreniami (bolesti pohybového, tráviaceho ústrojenstva, respiračné problémy, bolesti hlavy, únava a iné.) a problémami, ktoré vyhodnocuje  ako nepodstatné.
  • Psychické problémy - skryté emočné problémy (napr. úzkosť, smútok, strach), frustrácia, ktoré spôsobujú problémy v komunikácii a motivácii.