Loading color scheme

Oblasti problémov EAP

Naše psychologické poradenské služby sa zameriavajú na pracovné a osobné témy, ako napríklad: 

 

OSOBNÉ  
Ako sa vyrovnať so stresom a nadmernými požiadavkami Depresia, úzkosť
Manželské a partnerské problémy Smútkové poradenstvo
Rodinné problémy Nastavenie životných cieľov
 Vyčerpanie, vyhorenie  Sklon k závislosti a závislosť
   
PRACOVNÉ  
Pracovný stres Dynamika zmeny
Kríza súvisiaca s prácou Profesionálne preorientovanie
Nevyriešené konflikty pri práci Zlepšenie výkonu
Vysoké pracovné zaťaženie a časový tlak Vyhorenie atď.
   
FINANČNÉ OTÁZKY  
Rozpočtové poradenstvo Poradenstvo pri osobnej platobnej neschopnosti
Podpora pri dlhovom poradenstve Hypotekárne poradenstvo
   
PRÁVNE PORADENSTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO  
Občianske právo  Správne právo
Rodinné právo Obchodné právo

 

Obráťte sa na nás s akýmkoľvek problémom, ktorý vás zaťažuje a neviete si rady, náš kvalifikovaný poradca je k dispozícií pre Vás.