Left
Right
Fotor0507102524

Vedená relaxácia

Vyskúšajte si vedenú relaxáciu a zrelaxujte sa počúvaním nasledovnej ukážky nahrávky 

Relaxačná odpoveď organizmu a jej vyvolanie vedenou relaxáciou VIAC...

 

Biofeedback a Neurofeedback viac

www.biofeedbacktraining.sk

VŠÍMAVOSŤ

 

Všímavosť je schopnosť rozvíjať si uvedomenie prítomného momentu, zatiaľ čo odsunieme bokom svoje naprogramované predsudky. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania.  VIAC...

REGULOVANIE EMÓCIÍ a VŠÍMAVOSŤ

Podľa najnovšej štúdie Univerzitnej psychiatrickej nemocnice v Zurichu, intervencie všímavosti ovplyvňujú neurobiologické mechanizmy v tele. VIAC...

 

 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/vsimavostou-k-flexibilite-a-kreativnosti/1062

FAKTY O PSYCHOLOGICKEJ PODPORE ZAMESTNANCOV


Pracovný stres stojí každoročne americký priemysel až do 300 miliárd dolárov kvôli absenciám, fluktuácii, zníženej produktivite, násiliu na pracovisku a priamych nemocničných, legálnych a poistných poplatkov.
                                                                                                           

Zdroj: Southern New Hampshire Medical Center (July 2002) VIAC...

Vízia

Chceme vytvárať dlhodobé partnerstvá s klientmi pôsobiacimi na Slovensku a v EÚ, ktorí si uvedomujú dôležitosť integrácie programov podpory zamestnancov pre zabezpečenie stabilného výkonu na pracovisku.

Misia

Naším poslaním je pomáhať ľuďom, zamestnancom a ich rodinám riešiť a spracovávať osobné problémy, ktoré im zabraňujú žiť a vychutnávať si osobný a pracovný život naplno.